Three humans infront of tent

Användarutbildningar

Vi erbjuder användarutbildning för att säkerställa en fantastisk användarupplevelse inom valt utbildningsområde. Oavsett om man är nybörjare eller en erfaren användare, kommer deltagarna att få värdefulla tips och tricks för att arbeta mer effektivt och utnyttja verktygen till fullo.
Microsoft Teams utbildning
Denna utbildningen syftar till att gå igenom: Grundinställningar som kan förenkla er vardag och personifiera Teams, Teams och kanaler – Vad finns det för alternativ? Hur bygger vi upp och kontinuerligt jobbar från teams/kanaler? Filer - SharePoint inbakat i Teams, delning av dokument, åtkomst internt som externt. Vad finns för applikationer i Teams och hur kan det potentiellt hjälpa till i vardagen? Under utbildningens gång tittar vi på olika tips och tricks som förhoppningsvis kommer underlätta er vardag.

Copilot for Microsoft 365 utbildning
En användarutbildning som syftar till utbilda och lära användarna av Copilot hur AI modellen(er) tolkartextinmatning och tar till sig frågorna som ställs. Samt hur olika typer av prompting såsom ”kreativa” prompts eller ”instruktions” baserade prompts ger olika utfall. Målet med utbildningen är att höja användarens kunskaper och förmågor att använda Copilot licensen. Således kommer detta höja den tilltänkta användarnöjdheten och skapa möjligheter för mer effektivt arbete.
Cyber Security Awareness Training
Genom vår omfattande utbildning inom cybersäkerhet kommer dina medarbetare att utrustas med de kunskaper och färdigheter de behöver för att agera som proaktiva försvarare mot dagens digitala hot. Genom att förstå principerna för Zerotrust, känna igen externa hot, hantera identitet och åtkomst på bästa sätt och förstå datahanteringens betydelse, kommer era medarbetare att vara en stark försvarslinje mot potentiella hot.
Microsoft 365 utbildning
Skräddarsy en utbildning efter era behov i Microsoft 365, vi kan gå igenom tjänsterna och applikationerna brett eller gå in på djupet i specifika applikationer som exempelvis Sharepoint, Excel eller PowerPoint.
Intbiz
Järntorgsgatan 3
703 61 Örebro